breddeholder Randi Lium, Tekstilforum, Trondheim ENGLISH
Ph.: (47) 73 94 14 66 or (47) 995 06 337
Email: Randi.lium@mist.museum.no

STUDIO: Bergsbakken 14, 7052 Trondheim, Norway
   
         
         
         
 
Om  
Arbeider  
Miniatyrer  
Tekster  
cv randi lium CV  
Presseoppslag  
Arkiv  
     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CV RANDI NYGAARD LIUM

Født: 1. mai 1954 på Tynset
Bosatt: I Trondheim

Utdanning
1984   Cand.philol i kunsthistorie, Århus Universitet
1978–83   Det Jyske Kunstakademi i Århus
     
Education
1985   Master of Art, The University of Århus
1978–83   The Academy of Fine Arts in Århus, Denmark
     
Separatutstillinger
2013   Museets Kystens Arv, Rissa. Sommerutstilling i galleriet i fjøset
2012   Tynsetutstillinga, Tynseth Kulturhus
Astrids utstillingssted, Trondheim
2007
  Aukrustsentret, Alvdal
Norsk Skogmuseum
Elverum Galleri-sg, Trondheim
2006   Det Danske designimuseum København
2004   Trondhjems Kunstforening
Tynset Kulturhus
2004   Galleri Albin Upp, Oslo
2001   Heimdal Kunstforening
1997   Tynsetutstillinga, Tynset Kulturhus
1989   Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos
     
Solo Exhibitions
2012   The Tynset Exhibition
Astrid's gallery
2007   The Aukrust Center, Alvdal
The Norwegian Museum of Forestry, Elverum
Gallery-sg, Trondheim
2006   The Museum of Design, Copenhagen
2004   Trondheim Art Association
2004   Galleri Albin Upp, Oslo
1989   North-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos
     
Gruppeutstillinger og Kollektive utstillinger
2014   Heimdalsutstillingen. Art 14. Jubileumsutstilling 25 år
2013   Heimdalsutstillingen. Art 15. Samtidkunst frs Trondheim og omegn
2013   Galleri-sg. I anledning av 100-års jubileum for kvinners stemmerett i Norge
2012   Heimdalsutstillingen. Art 12
2011   Heimdalsutstillingen. Art 11
2010   Nils Aas Kunstverksted, Stiklestad
2009   Nord-Trøndelag Fylkesgalleri. Namsos
2009   Rørosmuseet
2005   Trøndelagsutstillingen. Vandreutstilling. Åpning: Trøndelag Senter for Samtidskunst
2003   Trondhjems Kunstforening
2000   Trøndelagsutstillingen. Vandreutstilling. Åpning: Trøndelag Senter for Samtidskunst
1994   Nordnorsken. Den Nord-Norske Kunstutstilling. Vandreutstilling. Åpning: Bodø Kunstforening
    Hässelby slott, Stockholm
Nordens Hus, Reykjavik
Nordens Hus, Færøyene
1989   Rørosmuseet
Sunnmøre Museum
1986   Kunstnernes Påskeutstilling, Århus Kunstbygning
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
1985   Århus Kunstmuseum
Kunstnernes Påskeutstilling, Århus Kunstbygning
Vandreutstilling til Linz, Graz og Insbruck. Dansk kunsthåndverk
1984   Kunstindustrimuseet København
Kunstnernes Påskeutstilling, Århus Kunstbygning
Det Jyske Kunstakademiets Jubileumsutstilling, Århus Kunstbygning
1983   Kunstnernes Påskeutstilling, Århus Kunstbygning (debut)
     
Group Exhibitions
2010   Nils Aas Kunstverksted, Stiklestad, Norway
2009   Nord-Trøndelag County Gallery, Namsos
Røros museum
2005   The Trøndelag Exhibition. Trøndelag Centre of Contemporary Art
2004   Trondheim Art Association
2000   Trøndelag Exhibition, Stjørdal
Nils Aas Art Workshop, Inderøy, Norway
1995   The Trøndelag Exhibition. Trøndelag Centre of Contemporary Art
1994   The Northern Norway Art Exhibition. Travelling exhibition which started in Bodø Art Association.
1993   The Nordic House, Reykjavik
The Nordic House, Færø Islands
1989   Røros Museum
Sunnmøre Museum, Ålesund
1986   Nordenfjeldske Kunsindustrimuseum (Museum of Applied Arts) Trondheim
The Artists Easter Exhibition, Århus Art Building
1985  

Århus Art Museum, Denmar
Travelling exhibition to Linz Graz, Innsbruch together with a group of Danish craft artists. Arranged by Det Danske Selskab (The Danish Society)

1984  

The Danish Museum of Decorative Art, Copenhagen
The Artists Easter Exhibition, Århus Art Building
The Jyske Academy of Fine Art Anniversary Exhibition, Århus Art building

1983   The Artists Easter Exhibition, Århus Art Building
     
Representasjon i offentlige kunstsamlinger
    Kunstmuseet Nord-Trøndelag
Sparebanken Hedmark
Kirsten Kjær-museet, Danmark
Aarhus Universitet
Namsos Kunstforening/fylkesgalleri
Århus Amtskommune, Danmark
Randers Kommune, Danmark
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
     
Representation in public art collections
    Kirsten Kjær Museum, Denmark
Århus University
Namsos Art Association
Århus amtskommune, Denmark
Randers kommune, Denmark
South-Trøndelag County
Sparebanken Hedmark
     
Utsmykning
    Tynset Kulturhus
Administrasjonsbygget til Nord-Østerdal Kraftlag, Tynset
Tjønmosenteret (sykehjem), Tynset
     
Works in public buildings
    Tynset Culture House
The Tjønmocenter, Tynset
The Administration of North Østerdal Electric Power Station, Tynset
     
Verv
1997   Kurator ved den Internasjonale Tekstiltriennalen i Tournai
Den nasjonale jury, Årsutstilling Norsk Kunsthåndverk, Nordenfjeldske
1996   Kunstindustrimuseet, Trondheim
1995   I juryen til Trøndelagsutstillingen
1994-95   I kuratorgruppen til Den Nordiske Tekstiltriennale
1994-95   I juryen til Den Nord-Norske Kunstutstilling
1987-88   I juryen til Kunstnernes Påskeutstilling i Århus Kunstbygning
     
Appointments
1997   Curator at the International Textile Triennale in Tournai
1996   In the jury (den nasjonale jury) of The Norwegian Art Craft Exhibition (Årsutstillingen Norsk Kunsthåndverk), Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (Museum of Applied Arts)
1995   In the jury of Trøndelag Art Exhibition (Trøndelagsutstillingen). Travelling exhibition which started at Trøndelag Centre of Contemporary Art
1994-95   In the curator group at the Nordic Textile Triennal (Den nordiske tekstiltrienalen)
1994-95   In the jury of The Northern Norwegian Art Exhibition (Nordnorsken). Travelling exhibition in Northern Norway which started in Bodø Art Association
1987-88   In the jury of Artists Easter Exhibition, Århus Art Building
     
Medlemskap
    Norske Billedkunstnere
Norske Tekstilkunstnere
Trøndelag Bildende kunstnere
Kunsthåndverkere Billedkunstnernes Forbund (Danmark)
Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening
     
Memberships
    Norske Billedkunstnere – Norwegian Artist Union
Norske Tekstilkunstnere – Norwegian Textile Artists
Trøndelag Bildende Kunstnere – Trøndelag Artists Association
Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening
     
Bibliografi
    Randi Nygaard Lium: Veven – En livslang forelskelse. Med tekster av Kirsten Toftegaard, Annette Holdensen og Gunn Hvamstad. Tapir Akademiske forlag 2012
    Katalog: Randi Nygaard Lium, Identitet, 2006. Tekst av Kirsten Toftegaard (Det Danske Designmuseum, Kbh.), Gunn Hvamstad (Aukrustsenteret), Elisabeth Løvold (Norsk Skogmuseum)
    Katalog: Randi Nygaard Lium, Tekstil, 2003. Tekst av Annette Holdensen
    Kunst i gule rammer. Red. Bæk, Lise, Lisbeth Morgensen, Johannes Petrie, ACTA JUTLANDICA LXIV:4, Humanistisk serie 63, Aarhus Universitetsforlag, 1988
    Tekstilkunst i Danmark, 1960-87. Red. Graae, Annette, Ann Mari Kornerup, Jette Nevers, Anette Ørom, Borgen forllag, København 1987
    Åkleboka. Nye mønstre i gamle teknikker. Red. Gauslaa, Torbjørg og Tove Østby, Landbruksforlaget 1977
     
Bibliography
    Randi Nygaard Lium: Veven – En livslang forelskelse. Med tekster av Kirsten Toftegaard, Annette Holdensen og Gunn Hvamstad. Tapir Akademiske forlag
    The Wall hanging Book. New patterns in old Techniques. Red. Gauslaa, Torbjørg og Tove Østby, Landbruksforlaget 1977
    Textile Art in Denmark, 1960-87. Red. Graae, Annette, Ann Mari Kornerup, Jette Nevers, Anette Ørom, Borgen forllag, København 1987
    Art in Yellow Frames. Red. Bæk, Lise, Lisbeth Morgensen, Johannes Petrie, ACTA JUTLANDICA LXIV:4, Humanistisk serie 63, Aarhus Universitetsforlag, 1988
     
Eget forfatterskap – et utvalg
    Heltinner ved vannskille. Om kvinnelige kunstnere og Den nye tekstilkunsten, i Se Trøndelag, bind III, Akademika forlag, Trondheim 2012
    Anne Marie Egemose. Hjerte – hjerte, medforfatter, 2011
    Norsk tekstilkunst i et internasjonalt perspektiv, Trondheim Kunstmuseum, 2010
    Harriet Backer. En lysets magiker, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2008. Medforfatter
    Ellen Lenvik – en europeer med nordnorsk aksent, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2006, redaktør
    Hovedtekst i bøkene Berit Hjelholt og Berit Hjelholt II, 1990 og 2005, redaktør Hanne Pedersen
    Intention, Den sjunde Nordiske Textiltriennalen, Nordisk Konstcentrum, Helsinki. Medforfatter
    Annette Holdensen. Reisefortellinger – Maleri og akvarell, Trondheim Kunstmuseum 2005
    Anne Marie Egemose. Tekstil skaper poesi, utstillingskatalog 1998
    Jubileumsboken Hannah Ryggen 100 år 1896-1994, redaktør. Tapir forlag, Trondheim 1996
    Norske antikviteter fra bygd og by, Aschehoug 1994. Kapittel om tekstil
    Ny norsk billedvev, Huitfeldt forlag, Oslo 1992
    For øvrig: Tekster i tidsskrifter, bøker, aviser og utstillingskataloger, 1985-2013
     
Forelesninger – et utvalg
    Nationalmuseet i Stockholm, Brandts Klædefabrik i Odense, Århus Kunstbygning, Kunstindustrimuseet i Oslo, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, Trondheim Kunstmuseum, Universitet i Trondheim, Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthåndværkerskolen i Kolding, Danmarks Designskole i København, Århus Universitet